icon   English icon   فارسی
|
home  درباره ما  وندور لیست های تایید شده
وندور لیست های تایید شده

نام برخی از شرکتهای اصلی که نام شرکت مهندسی فرابر صنعت وزین بعنوان سازنده جرثقیل و تامین کننده قطعات در لیست وندور آنها درج شده است:

  • فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت (ep.mop.ir)
  • شرکت های ملی نفت و گاز ایران (National Iranian Gas Co.)
  • گروه مپنا (Mapna Group)
  • شرکت ملی صنایع مس ایران (National Iranian Copper Industries Co.)
  • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (National Iranian South Oil Co.)
  • شرکت نفت پارس جنوبی (South Pars oil department Co.)
  • شرکت ذوب آهن اصفهان (Esfahan Steel Co.)
و...

سفارش فروش