icon   English icon   فارسی
|
home  محصولات  تجهیزات جرثقیل  سیستم های برق رسان شین (Conductor rail systems)
سیستم های برق رسان شین (Conductor rail systems)
 شین های برق (تا2000 آمپر) و سیستم داده های دیجیتال

موجود برای هر تعداد قطب (pole) و طول مورد درخواست. طراحی شده بصورت ساده برای نصب آسان 

تک قطبی: برنامه 811
 (10Amps-100Amps)

 تک قطبی: برنامه 812 
(25Amps-400Amps)
 تک قطبی: برنامه 813
(200Amps-1250Amps)


 
 چند قطبی: برنامه 831 
(100Amps-125Amps1)

 شین بسته: برنامه 842 
(135Amps-140Amps)


 


سفارش فروش