icon   English icon   فارسی
|
home  محصولات  جرثقیلها  جرثقیلهای خاص و سفارشی  جرثقیلهای اتوماتیک
محصولات
جرثقیلهای اتوماتیک
جرثقیلهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک توسط شرکت فرابر صنعت وزین - شرکت سازنده آلمانی با استفاده از قطعات الکترونیکی مدرن کنترلی تامین و ساخته می شوند. 


دو نوع جرثقیل نیمه اتوماتیک و اتوماتیک قابل تامین می باشند. در جرثقیلهای نیمه اتوماتیک، برخی از فرمانها توسط اپراتور انجام می شود ولی در جرثقیلهای اتوماتیک، اپراتور تنظیمات را برای سیکلهای تکراری یا پیچیده برای جرثقیل تعریف نموده و جرثقیل آنها را بدون نیاز به اپراتور انجام می دهد. این جرثقیلها بویژه در سایتهای با عملیات سخت و خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند.


استفاده از تجهیزات مختلف باربرداری از قبیل گرب ها یا مگنت ها امکانپذیر می باشد. این تجهیزات باربرداری حتی در بالاترین سرعتهای مورد درخواست و یا بالاترین دقت مورد نیاز بکار روند. با دستگاههای اندازه گیری و تکنولوژی کنترل مدرن، جرثقیلهای اتوماتیک قابلیت دستیابی به ما موقعیت یابی (Positioning) با دقت 1mm ± را دارند. مدولاریته بودن نرم افزار کنترل، امکان ایجاد شبکه و اتصال جرثقیل را با یک سیستم برنامه ریزی منابع ERP یا سیستم انبار میدهد.


  • با استفاده از سیستمهای مدرن تقریباً همه جرثقیلهای شرکت فرابر صنعت وزین - شرکت سازنده آلمانی قابلیت طراحی بصورت اتوماتیک را دارند و تقریبا برای هر نوع کاری می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. 
  • کنترل نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک
  • دقت موقعیت یابی بار تا دقت ± 1 mm
  • امکان شبکه سازی با زیر ساخت های IT 
جرثقیل اتوماتیک مجهز به گرب بار برداری:

نیروگاه بیو ماس
    گرب موتوردار 
    سرعتهای فوق العاده بالا
    کاربری فول اتوماتیک 
    دهانه 35.25 متر


جرثقیل اتوماتیک در سایت فولاد سازی:
     کاربری: فول اتوماتیک 
     ظرفیت: 40 تن – 5 تن
     کلاس کاری: 5m (ISO class: M8/A8)
     مجهز به cross beam با 9 عدد چنگک باربرداری /  gripperسفارش فروش