icon   English icon   فارسی
|
home  محصولات  جرثقیلها  جرثقیلهای خاص و سفارشی  جرثقیلهای با هدروم کم (Low headroom)
محصولات
جرثقیلهای با هدروم کم (Low headroom)
این  جرثقیلها می توانند تک پل/ دو پل باشند و در هرجا که محدودیت در طراحی سازه سالن وجود داشته و فضای موجود بین تیرحمال سالن و سقف کوچک باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. 


در سالنهایی با محدودیت فضا، بالابر و یا سیستم کلگی به گونه ای طراحی خواهد شد تا حداکثر استفاده را از فضای موجود نمایند.


مشخصات فنی نمونه ای از جرثقیل با هدروم بسیار کم:

  • جرثقیل 150 تن سالن ساخت ماشین:
  • ظرفیت: 150 تن
  • دهانه: 30.6 متر
  • ترولی: 150 تنی با هدروم فوق العاده پایین
  • کل ارتفاع ترولی: 0.9 متر
  • ترولی 50 تنی: فاصله چرخهای ترولی از هم: 1500 mm ---> اپروچ کناری بسیار پایین 
  • ارتفاع کلی تجهیزات جرثقیل فوق العاده پایین :ارتفاع کلی: 2.97 مترسفارش فروش